In AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego.

GrantUnion Sp. z o. o. informuję ze zgodnie z przeprowadzoną zasadą konkurencyjności, w ramach projektu: „LUBELSKA KUŹNIA BIZNESU”- przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego dla Uczestników Projektu – przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego wybraną została oferta:

2Biznes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Fieldorfa Nila 18/15, 24-100 Puławy

Start typing and press Enter to search